Tài liệu giáo án

Tài liệu điện tử Giáo dục An toàn giao thông cấp Tiểu học
Tài liệu điện tử Giáo dục An toàn giao thông cấp Tiểu học
23/09/2023
Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông tại cấp tiểu học tại Việt Nam thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến và các phương pháp giáo dục toàn diện nhằm cung cấp cho các em học sinh không chỉ về kiến thức mà còn nâng cao nhận thức, thái độ tôn trọng qui tắc giao thông, ứng dụng các kiến thức đã học vào các trò chơi vui và hấp dẫn để thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó khơi gợi sự quan tâm và hứng thú của học sinh trong việc học về an toàn giao thông và giáo dục, Tài liệu điện tử “Giáo dục an toàn giao thông cấp tiểu học” đã được Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”. Nội dung chi tiết của tài liệu trong file đính kèm dưới đây:
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ (Tham khảo)
06/06/2023
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 3 - Xem đồng hồ (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Mỹ thuật lớp 2 - Những con vật dưới đại dương (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Mỹ thuật lớp 2 - Những con vật dưới đại dương (Tham khảo)
06/06/2023
Bài giảng E-Learning môn Mỹ thuật lớp 2 - Những con vật dưới đại dương (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Lựa chọn trang phục (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Lựa chọn trang phục (Tham khảo)
06/06/2023
Bài giảng E-Learning môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Lựa chọn trang phục (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 5 - Phép chia (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 5 - Phép chia (Tham khảo)
06/06/2023
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 5 - Phép chia (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 1 - Dài hơn, ngắn hơn (Tham khảo)
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 1 - Dài hơn, ngắn hơn (Tham khảo)
05/06/2023
Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 1 - Dài hơn, ngắn hơn (Tham khảo)