Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2022 - 2023

06/02/2023
Trích yếu Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND quận Ba Đình về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
Số ký hiệu 20/QĐ-PGDĐT Ngày ban hành 06/02/2023
Loại văn bản quyết định Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Quận Ba Đình Ngày có hiệu lực 06/02/2023
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lục Ngày hết hiệu lực
File đính kèm

2023.02.06. PGD. QĐ điều lệ giải TDTT ngành GDĐT 2022-2023 (1).pdf

Chi tiết văn bản
Chia sẻ: