Hoạt động chuyên môn

Nội dung Ôn tập cuối học kì II năm học 2023 – 2024 môn Tin học – Khối lớp 5
Nội dung Ôn tập cuối học kì II năm học 2023 – 2024 môn Tin học – Khối lớp 5
15/04/2024
Kính gửi Quý Phụ huynh và các con học sinh khối lớp 5 Nội dung Ôn tập môn Tin học để chuẩn bị cho Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2023 – 2024. Chúc các con ôn tập tốt để kì kiểm tra đạt kết quả cao!
Nội dung Ôn tập cuối học kì II năm học 2023 – 2024 môn Tin học – Khối lớp 4
Nội dung Ôn tập cuối học kì II năm học 2023 – 2024 môn Tin học – Khối lớp 4
15/04/2024
Kính gửi Quý Phụ huynh và các con học sinh khối lớp 4 Nội dung Ôn tập môn Tin học để chuẩn bị cho Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2023 – 2024. Chúc các con ôn tập tốt để kì kiểm tra đạt kết quả cao!
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tham gia Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 Chương trình GDPT 2018.
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tham gia Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 Chương trình GDPT 2018.
09/03/2024
Thực hiện công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình về công tác tập huấn, giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 cho giáo viên. Ngày 9/3/2024, Ban Giám hiệu nhà trường, các đồng chí GV Khối 5 và GV tổ năng khiếu của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã tham dự tập huấn, giới thiệu sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời và Cánh diều bằng hình thức trực tuyến.
Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tham gia tập huấn sử dụng sáo Recorder và kèn phím trong giảng dạy môn Âm nhạc
Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tham gia tập huấn sử dụng sáo Recorder và kèn phím trong giảng dạy môn Âm nhạc
21/08/2023
Căn cứ công văn số 2758/SGDĐT-GDTD ngày 31/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên Âm nhạc sử dụng sáo Recorder và kèn phím trong dạy học âm nhạc cấp Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã cử giáo viên dạy âm nhạc của các trường trên địa bàn quận đến tham dự tập huấn.
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Tiếng Anh 4 (Explore our World), bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 (English Discovery)
Giới thiệu sách Tiếng Anh 4 (English Discovery)
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Tiếng Anh 4 (English Discovery) - Bộ sách Tiếng Anh của công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Cánh Buồm, thuộc bản quyền của NXB Pearson liên kết với NXB Đại học Sư phạm.
Giới thiệu sách Lịch sử & Địa lý 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Lịch sử & Địa lý 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Lịch sử & Địa lý 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Hoạt động trải nghiệm 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Hoạt động trải nghiệm 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Hoạt động trải nghiệm 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Khoa học 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Khoa học 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Khoa học 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu sách Mĩ thuật 4 - Bộ sách Cánh diều
Giới thiệu sách Mĩ thuật 4 - Bộ sách Cánh diều
22/03/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin gửi đến các CB - GV, quý PHHS phần giới thiệu về sách Mĩ thuật 4, bộ sách Cánh Diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.