Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Phạm Thị Thiên Nga

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

Hoàng Thu Hà

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Diệu Anh

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Vũ Diệu Uyên

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Vũ Thị Bích Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thùy Dung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn Khối 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: trangptt.c1nbn@gmail.com

Trình độ:

Nguyễn Hồng Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Hoài Ngân

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Lê Mai Phương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học sư phạm

Trình độ:

Nguyễn Thu Hằng

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn Khối 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phúc

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Mai Anh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Ngô Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Doãn Thị Việt Dung

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4,5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Hoàng Vân Anh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đaị học

Trình độ:

Hạ Hiền Linh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Linh Chi

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc - Tổ trưởng tổ năng khiếu

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Cao đẳng

Trình độ:

Tống Việt Cường

Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: GV Mĩ Thuật

Trần Thị Khánh Ly

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: lyttk.nbn@gmail.com

Trình độ:

Chu Kim Hiên

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Liên

Chức vụ: Giáo viên ngoại ngữ

Email: liennh.nbn@gmail.com

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Đại học

Trần Thúy Nga

Chức vụ: Kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Việt

Chức vụ: Nhân viên y tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân viên thư viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Lưu Lan Hương

Chức vụ: Tổng phụ trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Đình Toàn

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nghiêm Mạnh Hà

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Văn Hữu

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Lao công

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ:

Nguyễn Thùy Dương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Đại học

Trình độ: duongnt.nbn@gmail.com