Trang chủ Hoạt động đoàn thể Hoạt động công đoàn

Hoạt động chung

Tiết mục Aerobic "Toy Box" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Tiết mục Aerobic "Toy Box" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
13/03/2023
Tiết mục Aerobic "Toy Box" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Câu lạc bộ Aerobic trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc biểu diễn.
Tiết mục hát múa "Ước mơ xanh" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Tiết mục hát múa "Ước mơ xanh" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
13/03/2023
Tiết mục hát múa "Ước mơ xanh" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Câu lạc bộ Hát múa biểu diễn trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc biểu diễn.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
27/11/2022
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023). Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc
27/11/2022
Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023). Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Tiết mục đạt giải Nhất - Hội diễn văn nghệ Chào mừng Kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Tiết mục đạt giải Nhất - Hội diễn văn nghệ Chào mừng Kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
25/11/2022
Tiết mục múa “Chữ đẹp mà nết càng ngoan” do các con học sinh lớp 1A2 thể hiện.
Tiết mục đạt giải Nhất - Hội diễn văn nghệ Chào mừng Kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tiết mục đạt giải Nhất - Hội diễn văn nghệ Chào mừng Kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
25/11/2022
Tiết mục hát múa “Bài học đầu tiên” do các con học sinh lớp 4A2 thể hiện.
Tiết mục đạt giải Nhất - Hội diễn văn nghệ Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Tiết mục đạt giải Nhất - Hội diễn văn nghệ Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
21/11/2022
Tiết mục nhảy “Bay lên nhé ước mơ học trò” do các con học sinh lớp 5A2 thể hiện.