Trang chủ Tuyển sinh

Tuyển sinh

Hà Nội - Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 năm học 2023 - 2024
Hà Nội - Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 năm học 2023 - 2024
15/05/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trân trọng gửi tới Quý PHHS Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp - Lớp 6 năm học 2023 - 2024.
Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm 2023 - 2024
Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm 2023 - 2024
10/05/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trân trọng kính gửi Quý phụ huynh thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024.
Hà Nội - Hướng dẫn đăng kí tuyển sinh đầu cấp khối tiểu học 2023
Hà Nội - Hướng dẫn đăng kí tuyển sinh đầu cấp khối tiểu học 2023
08/05/2023
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trân trọng gửi tới Quý PHHS Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp - Lớp 1 năm học 2023 - 2024.
Thư chào mừng gửi học sinh trúng tuyển vào lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc năm học 2022 - 2023
Thư chào mừng gửi học sinh trúng tuyển vào lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc năm học 2022 - 2023
26/07/2022
Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xin chúc mừng các bạn học sinh đã trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2022 - 2023.